Модулите можете да ги комбинирате како сакате. Големината на една модула е 240cm x 600 cm. Модулите можат да се поврзат, како во ширина, така и во должина.

Модулите можете да ги комбинирате како сакате. Големината на една модула е 240cm x 600 cm. Модулите можат да се поврзат, како во ширина, така и во должина.
Монтажните модули може да бидат со единечни, минливи или неминливи соби.