ЧУВАРНИЦИ

ЧУВАРНИЦИ

Изработка на Монтажни Кабини-чуварници од галванизирана метална конструкција и еколошки панели погодни за: продавници, трафики, киосци, чуварници, тоалетни кабини (wc).

Споделете:

Видете повеќе проекти

ЧУВАРНИЦИ И ДУЌАНИ

ЧУВАРНИЦИ

Изработка на Монтажни Кабини-чуварници од галванизирана метална конструкција и еколошки панели погодни за: продавници, трафики, киосци, чуварници, тоалетни кабини (wc).

Видете ги проектите »

ОПРЕМЕНОСТ

Нашите монтажни контејнери се опремени со:

  • Подни водоотпорни панел ѕидови и Ламинат / Плочки
  • Комплетна електрична инсталација со осигурач табла, светла и слично
  • Двојна кровна панел конструкција
  • Дебелина на панел ѕидот (сендвич ѕид) – 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm по желба на купувачот
  • Изработени од еколошки панели по Европски стандарди кои заштедуваат до 50% топлинска енергија (топлотна изолација) и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно “лице” и надворешно фасадно “лице”
  • PVC / алумински прозори и врати (На прозорците може да се монтираат мрежи за комарци, ролетни и решетки и сл.)
  • Челично антикорозивно (нерѓосувачко) железо на целата конструкција
  • По желба на купувачот се вградува тоалет, кујна, итн
  • Обезбеден бесплатен превоз насекаде низ Македонија

ДЕЛ ОД ЕЛЕКТРИКАТА ШТО СЕ ПОСТАВУВА ВО КОНТЕЈНЕРИТЕ

ДЕЛ ОД СТОЛАРИЈАТА ШТО СЕ ПОСТАВУВА ВО КОНТЕЈНЕРИТЕ

СЛИКИ ОД ЦЕМЕНТНИТЕ ТАБЛИ СО КОИ СЕ ПОСТАВУВААТ ВО КОНТЕЈНЕРИТЕ