Нашите стандардни монтажни контејнери се изградени со високо квалитетни материјали. Ова овозможува лесна можност за транспорт во иднина на истите, правеќи ги нив повеќенаменски.

Во зависност од намената имаме комплетно опремени контејнери погодни за фирми и претпријатија како деловен простор, викендици, контејнери за градежништво, гаражи, киосци, магацини, наплатни каси, складишта и друго.